Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Merebaknya Penyakit Demam Denggi Dan Langkah-Langkah Bagi Menanganinya

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Merebaknya Penyakit Demam Denggi Dan Langkah-Langkah Bagi Menanganinya

Demam denggi merupakan penyakit yang tidak asing lagi bagi masyarakat yang tinggal di negara yang beriklim tropika. Demam denggi merupakan sejenis penyakit yang berjangkit melalui gigitan nyamuk aedes. Penyakit ini amat berbahaya kepada manusia sehingga boleh membawa maut jika tidak mendapat rawatan dengan segera. Tanda-tanda awal seseorang menghidap penyakit ini ialah sakit kepala, demam, sakit pada sendi, dan ruam pada anggota badan. Kes-kes yang melibatkan penyakit demam denggi acap kali dilaporkan melalui media massa. Statistik yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan pertambahan kes demam denggi secara mendadak dari tahun ke tahun. Hal ini amat membimbangkan beberapa banyak pihak. Turut membimbangkan lagi wabak yang berpunca daripada nyamuk aedes ini telah banyak meragut nyawa rakyat Malaysia sejak belakangan ini. Setiap tahun, Kementerian Kesihatan Malaysia membelanjakan jutaan ringgit untuk merawat dan menyedarkan masyarakat tentang bahayanya penyakit demam denggi ini kepada manusia.

Persoalannya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan merebaknya penyakit ini dan langkah bagi mengatasinya?

Antara faktor yang menyebabkan merebaknya penyakit ini ialah pengabaian kebersihan. Penyakit ini berpunca daripada sikap masyarakat itu sendiri yang tidak mementingkan kebersihan tempat tinggal masing-masing. Tinjauan yang dilakukan terhadap beberapa orang penghidap penyakit demam denggi ini menunjukkan bahawa tempat tinggal mereka berada dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Terdapat banyak kawasan dan bekas makanan yang menjadi tempat air bertakung. Kawasan yang ditakungi air seperti kolam, bilik air, pasu bunga, tayar-tayar yang terbiar, dan sebagainya merupakan tempat yang menjadi habitat bagi nyamuk aedes. Nyamuk-nyamuk aedes ini akan menggunakan kawasan yang ditakungi air ini sebagai tempat untuk membiak. Semakin banyak kawasan yang menjadi takungan air, maka semakin cepatlah nyamuk aedes membiak. Oleh itu, jelaslah bahawa persekitaran yang kotor boleh menyebabkan merebaknya penyakit demam denggi.

Seterusnya, sikap alpa dan tidak cakna masyarakat terhadap struktur binaan rumah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan merebaknya penyakit demam denggi. Hal ini dapat dilihat melalui reka bentuk rumah masyarakat kini. Mereka mementingkan reka bentuk atau struktur binaan rumah yang berunsurkan kemodenan sehingga mengabaikan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Keadaan bumbung rumah dan saluran air di atas bumbung yang tidak mengikut spesifikasi boleh menyebabkan air hujan bertakung. Hal ini akan mengundang padah kepada orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Oleh itu, langkah keselamatan haruslah diambil agar keselamatan isi rumah terjamin. Pepatah Melayu ada menyebut “sediakan payung sebelum hujan”. Pihak pemaju perumahan juga seharusnya prihatin terhadap struktur binaan rumah sebelum melaksanakan projek tersebut. Hal ini dapat mengelakkan masalah yang mungkin timbul pada masa hadapan. Jadi, jelaslah bahawa sikap alpa masyarakat setempat menjadi faktor merebaknya penyakit ini.

Di samping itu, faktor kejiranan juga menyumbang kepada merebaknya penyakit berjangkit ini. Pada era globalisasi kini, masyarakat semakin sibuk dengan urusan masing-masing sehingga lupa akan tanggungjawab mereka terhadap kawasan tempat tinggal mereka sendiri. Sebahagian besar masa mereka dihabiskan di tempat kerja. Sebagai akibat menjalankan tugas yang berbagai-bagai atau tidak terlibat dalam aktiviti yang dianjurkan di tempat tinggal, maka semangat kejiranan serta sikap saling membantu dan bekerjasama dalam kalangan penduduk kian berkurang. Semangat kejiranan yang longgar dan perpaduan masyarakat yang semakin ampuh menyebabkan pembiakan nyamuk aedes semakin berleluasa. Hal ini demikian kerana perpaduan yang lemah menyebabkan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong-royong tidak dapat dilaksanakan. Hal ini seterusnya akan mewujudkan kawasan persekitaran yang tidak bersih dan sekali gus dapat memberikan peluang kepada nyamuk aedes untuk membiak. Jelaslah bahawa semangat kejiranan yang semakin luntur dalam kalangan masyarakat menyebabkan penyakit ini semakin merebak.

Antara inisiatif untuk menyekat penularan penyakit demam denggi termasuklah mengadakan kempen kesedaran. Untuk menangani penyakit demam denggi, kempen kesedaran perlu dilaksanakan secara sistematik dan bersepadu. Kempen seperti ini haruslah dilaksanakan di semua tempat terutamanya di kawasan luar bandar. Hal ini demikian kerana penduduk di kawasan luar bandar kurang mendapat informasi berkaitan dengan penyakit ini berbanding dengan penduduk di kawasan bandar. Oleh itu, kempen kesedaran amat penting supaya mereka lebih tahu tentang bahayanya penyakit demam denggi. Hal ini boleh membantu mereka supaya lebih berjaga-jaga. Untuk menjayakan usaha ini, Kementerian Kesihatan Malaysia perlu menjalinkan kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi lain bagi menyedarkan masyarakat tentang kepentingan penjagaan kebersihan. Kerjasama yang terjalin ini seterusnya dapat membentuk perpaduan dan seterusnya dapat menangani masalah ini dengan segera. Oleh itu, kempen kesedaran perlu dilaksanakan dengan lebih giat supaya penyakit demam denggi dapat ditangani.

Selain itu, pihak kerajaan juga perlulah menetapkan undang-undang baharu yang lebih ketat tentang penjagaan kebersihan di kawasan tempat tinggal. Penguatkuasaan undang-undang juga perlu dilaksanakan secara tegas dan lebih konsisten. Pihak berkuasa perlu memantau semua tempat termasuk kawasan penginapan dan premis perniagaan bagi memastikan nyamuk aedes tidak membiak. Denda yang lebih tinggi perlu dikenakan kepada pemilik kawasan yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk aedes. Hal ini akan membuatkan seseorang itu lebih berjaga-jaga terhadap penjagaan kebersihan kawasan persekitaran dan tempat tinggal. Di samping itu, badan bukan kerajaan juga perlulah bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk memantau kawasan yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk aedes. Kerjasama sangat diperlukan oleh semua pihak kerana “bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat”. Malah undang-undang yang lebih ketat perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi penularan demam denggi.

Kesimpulannya, masyarakat tidak boleh hanya menunding jari kepada pihak lain apabila berlakunya masalah seperti ini. Hal ini demikian kerana sikap masyarakat itu sendiri yang tidak mementingkan kebersihan merupakan punca utama yang menyebabkan merebaknya penyakit ini. Usaha untuk memerangi nyamuk aedes merupakan tanggungjawab semua pihak. Oleh itu, semua pihak sama ada yang tua mahupun yang muda perlu menggembleng tenaga dan bekerjasama bagi menangani penyakit demam denggi. Jika pihak kerajaan dan masyarakat setia sekata dan berganding bahu, penyakit demam denggi yang menjadi kerisauan masyarakat di seluruh negara dapat dikurangkan. Segala usaha yang dilakukan adalah untuk kesenangan rakyat di negara ini. Oleh itu, untuk menjayakannya “tepuk dada tanyalah selera”, dan “hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih”.

.

Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Questions + Answers

Questions

 

Answers

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Modul Praktis Komsas Tingkatan 4 dan Jawapan (5)

Sajak Sang Gembala Kuda : Modul Praktis Komsas Tingkatan 4 dan Jawapan (5)

Karya : Razali Mohd Yussof

Modul Prigel KOMSAS Tingkatan 4

Praktis 5.

 1. Apakah bentuk penindasan yang dilakukan oleh Sang Gembala Kuda terhadap kuda tunggangannya?

[2 markah]

 • melibas kuda dengan cemeti
 • menunggang kuda tanpa mempedulikan keletihannya
 • menunggang kuda tanpa mengira kesakitannya
 1. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk menghindari sifat mementingkan diri? Kemukakan empat

[3 markah]

 • mewujudkan sikap suka akan hidup bekerjasama dalam kehidupan
 • meletakkan kehendak orang lain lebih utama daripada kehendak kita
 • menghindari sika suka mengambil kesempatan terhadap kelebihan orang lain
 • melatih diri suka akan amalan berkongsi
 1. Huraikan dua latar masyarakat yang digambarkan dalam sajak.

[4 markah]

 • Masyarakat yang bijaksana untuk mengekalkan kuasanya.
 • Masyarakat yang setia dan patuh kepada pemimpin
 • Masyarakat yang menggunakan kuasa mengawal orang bawahan dan mengekalkan kedudukan.
 • Keberanian seorang pemimpin menghadapi pelbagai cabaran.

.

Posted in Bahasa Melayu | Leave a comment

Modul Praktis Komsas Tingkatan 4 dan Jawapan (4)

Sajak Sang Gembala Kuda : Modul Praktis Komsas Tingkatan 4 dan Jawapan (4)

Karya : Razali Mohd Yussof

Modul Prigel KOMSAS Tingkatan 4

Praktis 4.

 1. Berikan maksud tanpa membaca keletihannya.

[2 markah]

–  tidak mempedulikan kepenatannya

 1. Pada pendapat anda, wajarkah penggembala kuda bertindak kasar terhadap kuda-kudanya?

[3 markah]

 • Wajar:
 • kuda haiwan yang liar dan ganas
 • cara untuk mendisiplinkan kuda
 • banyak kuda yang perlu dikawal
 1. Huraikan tema yang digarap berdasarkan sajak.

[4 markah]

 • Kekuatan dan kekuasaan seorang pemimpin
 • Kemampuan penjaga kuda mengawal kuda-kuda jagaannya dengan cemeti.
 • Keberanian dalam menentang kebatilan.

.

Posted in Bahasa Melayu | Leave a comment

Gaya Bahasa (Novel Tingkatan 2)  

Novel Darah Titik Di Semantan : Gaya Bahasa (Novel Tingkatan 2)  

GAYA BAHASA

1) Diksi

a) Bahasa istana

Contoh: Baginda berangkat ke Pulau Tawar dan dan bersemayam di sana.

b) Bahasa klasik

Contoh: Datuk Bahaman berhenti kira-kira 5 hasta dari pintu pagar rumah pasung itu.

2) Simile

Contoh: Bahagian tengah pisang itu hancur seperti kena tikam.

3) Personifikasi

Contoh: Matahari memancar dengan gagahnya di kaki langit timur.

4) Peribahasa

Contoh: Biarlah, Alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan.

5) Sinkope

Contoh: Tak guna kita tunggu di sini.

6) Metafora

Contoh: Perajurit-perajurit kita sudah lapar darah.

7) Inversi (ayat songsang)

Contoh: Selepas sembahyang subuh dan sarapan, aku bersalin pakaian.

.

Posted in Bahasa Melayu | Leave a comment

Nilai dan Pengajaran (Novel Tingkatan 2)

Novel Darah Titik Di Semantan : Nilai dan Pengajaran (Novel Tingkatan 2)

NILAI dan PENGAJARAN :

1) Nilai kerjasama

Pengajaran: Kita hendaklah bekerjasama ketika melakukan sesuatu.

Contoh: Lajis bekerjasama dengan Pak Uda Ismail untuk mendirikan bengkel senjata dekat rumah Pak Uda Ismail.

2) Nilai hormat-menghormati

Pengajaran: Kita hendaklah sentiasa menghormati ketua dalam organisasi.

Contoh: Tuk Muda Bidin dan Imam Perang Weh sentiasa menghoormati Datuk Bahaman sebagai ketua mereka.

3) Nilai keberanian

Pengajaran: Kita haruslah berani menempuh cabaran dan halangan dalam kehidupan.

Contoh: Datuk Bahaman terjun ke dalam air dan mengejar musuh-musuhnya.

4) Nilai  cinta akan negara 

Pengajaran: Kita mestilah berjuang mempertahankan tanah air kita daripada dijajah.

Contoh: Datuk Bahaman menyeru rakyatnya supaya mempertahankan tanah air mereka.

5) Nilai patuh akan ajaran agama.

Pengajaran: Kita hendaklah patuh kepada ajaran agama.

Contoh: Zahid dan kawan-kawannya tidak pernah meninggalkan solat dan sentiasa berdoa kepada tuhan supaya diberi pertolongan.

.

Posted in Bahasa Melayu | Leave a comment

Tema dan Persoalan (Novel Tingkatan 2)

Novel Darah Titik Di Semantan : Tema dan Persoalan (Novel Tingkatan 2)

TEMA : 

Semangat perjuangan penduduk tempatan menentang penjajah Inggeris demi mempertahankan tanah air.

Contoh:

Datuk Bahaman dan pengikut-pengikutnya telah menentang pihak Inggeris kerana mencabuli perjanjian yang telah dipersetujui dan menindas penduduk tempatan.

PERSOALAN : 

1) Kerjasama dalam menghadapi penjajah.

Zahid berkerjasama dengan rakan-rakannya untuk menentang penjajah Inggeris.

Penduduk Semantan bersatu menentang pihak Inggeris semasa Datuk Bahaman sedang menawan Lubuk Terua.

2) Keberanian penduduk tempatan menentang penjajah Inggeris.

Lajis dengan berani bersumpah bahawa dia akan menentang penjajah Inggeris.

Datuk Bahaman telah kembali ke Lubuk Terua dengan membunuh askar-askar pihak Inggeris yang telah membakar rumah penduduk tempatan.

3) Kesetiaan kepada negara.

Rahmad dan rakan-rakannya berlatih bermain senjata demi mempertahankan tanah air daripada penjajah.

4) Pegangan agama yang kuat dalam kalangan masyarakat.

Datuk Bahaman sentiasa berdoa kepada tuhan supaya perjuangannya mendapat bantuan dan keberkatan.

5) Kepentingan mendengar arahan ketua.

Tuk Selampit membatalkan niatnya untuk menyumpit pihak Inggeris yang berjalan bersama Sultan dan Tengku Ali atas arahan Datuk Bahaman. Datuk Bahaman bimbang buluh runcing tersasar pada sultan.

.

Posted in Bahasa Melayu | Leave a comment

Sinopsis Bab 25, 26, 27, 28 (Novel Tingkatan 5)

Novel Songket Berbenang Emas : Sinopsis Bab 25, 26, 27, 28 (Novel Tingkatan 5)

Bab 25: Inilah Kampungku!

Banjir telah menyebabkan rumah Embong roboh . Nek Kiah telah mengajak Embong sekeluarga tinggal di rumahnya. Mereka bersyukur akan perubahan Nek Kiah. Nek Kiah juga tidak lagi menyebut tentang tanah yang hendak dijual itu.

Sebelum semua mangsa banjir pulang ke rumah masing-masing, Haji Sulaiman telah menyampaikan ucapan kepada penduduk Kampung Parit Haji Rais. Beliau menyeru agar penduduk kampung saling membantu antara satu sama lain dan prihatin akan masalah jiran tetangga. Beliau juga berharap supaya penduduk kampung bersatu dan bersama-sama menjayakan apa-apa projek di kampung itu keran mereka hidup bermasyarakat.

Kesan daripada kata-kata Haji Sulaiman, penduduk kampung itu mulai insaf dan mereka telah bergotong-royong  membina rumah Embong semula dengan wang sumbangan parti. Haji Sulaiman bangga akan perubahan sikap penduduk kampungnya. Begitu juga dengan Tauke Lim. Dahlia amat terharu dan terasa dirinya tidak disisihkan. Tauke Lim mengusik Dahlia, rumah baharu nanti bolehlah dia naik pelamin.

 

Bab 26: STPM, akan Kugapai Kecemerlangan

Dahlia sibuk membuat persiapan terakhir sebelum peperiksaan STPM menjelang. Dalam kesibukan itu, Azhari telah datang dengan ibunya bagi membincangkan tarikh pertunangan mereka. Keputusan dibuat pada 30 Disember, iaitu selepas Dahlia tamat peperiksaannya. Dahlia hanya menurut sahaja kehendak keluarga Azhari dan keluarganya.

Selepas tamat peperiksaan, Dahlia berasa sedih kerana terpaksa berpisah dengan kawan-kawannya. Dahlia juga memberitahu Siti Wangi dan Kavita tentang pertunangannya. Dahlia juga bercadang untuk bekerja di kilang untuk mencari pengalaman.

Bab 27: Bunga-bunga Kejayaan dalam Genggaman

Cikgu Daim telah datang ke rumah Embong untuk memberitahu bahawa Dahlia telah terpilih untuk mengikuti pengajian di salah sebuah universiti di  Jepun selama empat tahun. Pemilihan Dahlia dibuat atas cadangan sekolahnya dan Jabatan Pelajaran Johor berdasarkan pencapaiannya dalam peperiksaan. Sebelum bertolak ke Jepun Dahlia akan belajar bahasa Jepun di Universiti Malaya selama enam bulan.

Azhari terdengar berita itu ketika dia datang untuk membeli cincin pertunangan mereka. Dia mengucapkan tahniah dan merelakan Dahlia belajar di Jepun. Dahlia akan mendaftar di Universiti Malaya sehari selepas dia bertunang dengan Azhari.

Bab 28 : Koi-bito

Dahlia amat gembira kerana hubungan keluarganya dengan Nek Kiah semakin rapat. Akan tetapi, Dahlia rasa sedikit berduka kerana dia akan ke Kuala Lumpur selepas pertunangannya. Nek Kiah telah menghadiahkan gelang pusaka kepada Dahlia.

Dahlia teringat kembali kenangannya sewaktu pergi membeli cincin dengan Azhari. Kawan –kawan Dahlia  dan Cikgu Hisyam turut hadir sewaktu majlis pertunangannya. Bas ke Kuala Lumpur akan bertolak pukul 5:00 petang tetapi rombongan keluarga Azhari belum juga sampai. Dahlia semakin risau. Abahnya menyuruh Dahlia berkemas untuk bertolak ke Kuala Lumpur. Haji Sulaiman menyerahkan sumbangan orang kampung kepada Dahlia sebanyak RM500 termasuk yang diberi oleh Tauke Lim sebanyak RM300.

Akhirnya, Dahlia tiba di stesen bas Bandar Penggaram yang jauhnya kira-kira 17 kilometer dari kampungnya. Azhari datang berjumpa dengan Dahlia  dan memberitahu punca kelewatannya kerana jurucakap majlis yang merupakan pak ciknya lambat sampai. Sebelum menaiki bas, Azhari telah menghadiahkan sehelai songket berbenang emas berwarna merah kepada Dahlia. Azhari juga .menyebut “Koi-bito” yang tidak diketahui maksudnya. Azhari meminta Dahlia agar menjaga jati diri sebagai orang Melayu walau berada di mana-mana pun.

.

Posted in Bahasa Melayu | Leave a comment

Sinopsis Bab 22, 23, 24 (Novel Tingkatan 5)

Novel Songket Berbenang Emas : Sinopsis Bab 22, 23, 24 (Novel Tingkatan 5)

Bab 22:  Kain Merah yang Reput

Abu Bakar telah insaf akan perbuatannya yang terpengaruh oleh kawan-kawannya yang datang daripada keluarga yang senang. Dia banyak membantu dalam melakukan kerja-kerja rumah. Abu Bakar bertekad untuk memberi sumbangan kepada keluarganya.

Sewaktu mengemas barang-barang di bawah rumahnya, Abu Bakar terjumpa  kain merah yang hampir reput membalut dua biji telur ayam yang mengandungi jarum peniti, cincin akik, butiran pasir, dan dua batang paku. Barang-barang ini menunjukkan selama ini ada orang yang berhasad dengki terhadap keluarga mereka. Abu Bakar ingin menunjukkan barang-barang itu kepada Embong tetapi dilarang oleh Dahlia. Dahlia menyuruh Abu Bakar membuangnya ke sungai. Dahlia melarang adiknya menyimpan perasaan dendam.

Dahlia mendapati Nek Kiah sudah beberapa hari tidak kelihatan di rumahnya atau di mana-mana di kampung itu. Keadaan ini merisaukan Dahlia. Dahlia telah pergi ke rumah Nek Kiah dan didapati neneknya sedang sakit. Namun begitu, Nek Kiah telah menghalaunya.

Bab 23: Sinar Kebahagiaan

Dahlia kembali semula ke sekolah. Kehadiran Dahlia disambut dengan gembira oleh kawan-kawannya. Kavita memberitahu Dahlia bahawa Najib begitu berharap agar Dahlia dapat menerima cintanya. Akan tetapi, Dahlia hanya menganggap Najib sebagai sahabat sahaja, tidak lebih daripada itu.

Semasa pulang ke rumah, Dahlia amat gembira apabila mendapati emaknya telah pulang dari hospital. Saleha telah pulih daripada penyakitnya. Azhari juga ada bersama-sama ketika itu. Dahlia mengajak Azhari  pergi ke rumah neneknya. Nek Kiah terbaring dalam keadaan mata yang terpejam. Panggilan Dahlia juga tidak disahutnya.

Bab 24: Runtuhnya Tembok Kesombongan

Nek Kiah tinggal di rumah Embong selepas dimasukkan ke wad selama dua hari. Nek Kiah berasa bersalah terhadap keluarga Embong. Mereka melayan Nek Kiah dengan baik. Anak-anak dan cucunya yang lain, termasuk Seman langsung tidak menziarahinya ketika beliau sakit.

Pada hari itu, hujan turun dengan lebat. Air sungai sudah mula melimpah. Abu Bakar memaklumkan jambatan telah patah dan orang kampung telah mula mengemas barang-barang untuk berpindah ke balai raya. Embong dah ahli keluarganya turut berkemas untuk berpindah ke balai raya.

Dahlia dan keluarganya berpindah dengan menaiki bot ke balai raya. Terdengar rungutan penduduk tentang keadaan yang berlaku itu. Bagi Haji Sulaiman, banjir yang  berlaku  itu ada hikmah yang tersendiri.

.

Posted in Bahasa Melayu | Leave a comment

Sinopsis Bab 19, 20, 21 (Novel Tingkatan 5)

Novel Songket Berbenang Emas : Sinopsis Bab 19, 20, 21 (Novel Tingkatan 5)

Bab 19 : Apabila Dua Jejaka Bertemu

Cikgu Hisyam dan Kavita menasihati Dahlia supaya tidak berhenti sekolah sebaliknya terus bertahan lebih kurang empat lima bulan sahaja lagi sebelum menghadapi peperiksaan. Namun begitu, Dahlia terasa amat sukar untuk ke sekolah semula kerana memikirkan adik-adiknya yang memerlukan penjagaannya.

Najib datang ke rumah Dahlia. Najib melihat ada beberapa orang sedang mengukur tanah di kawasan itu. Dahlia memaklumkan tanah itu akan dijual. Najib bersedia untuk membayar harga tanah tersebut tetapi Dahlia menolak tawaran Najib. Kemudian, Azhari pula datang ke rumah Dahlia. Timbul pelbagai persoalan dalam hati Azhari mengenai hubungan Najib dan Dahlia.

Kedatangan Najib dan Azhari ke rumah Dahlia telah menyebabkan Nek Kiah memandang serong akan cucunya. Nek Kiah telah memberitahu Dahlia, tanah tersebut telah ada pembelinya. Oleh itu, Dahlia perlulah bersiap sedia untuk berpindah.

Bab 20 : Ingin Kujunjung Langit

Nek Kiah datang lagi untuk mengingatkan Dahlia tentang tanah tersebut yang akan dijual. Nek Kiah terkejut apabila melihat Embong ada di rumah. Apabila Nek Kiah bertanya kepada Dahlia sama ada dia telah memberitahu abahnya tentang hal tanah, Embong menggunakan kesempatan itu untuk mengenakan Nek Kiah dengan menggunakan parang yang sedang dipegangnya dengan mengatakan parang itu tajam dan senang hendak potong leher. Selepas itu, Nek Kiah pulang ke rumah. Dahlia memberitahu ayahnya dia ingin bekerja bagi membantu meringankan beban ayahnya. Akan tetapi, Embong tidak bersetuju kerana beliau mahu Dahlia belajar hingga ke universiti.

Tauke Lim datang ke rumah Embong dan menyatakan kesanggupannya untuk membayar harga tanah yang mahu dijual oleh Nek Kiah supaya Embong dan keluarganya dapat terus tinggal di situ. Menurut Tauke Lim, beliau ikhlas membantu demi kebaikan bersama-sama.

Bab 21: Hijrah Remaja Harapan

Pada pagi itu Dahlia pergi ke balai raya. Pada ketika itu, tidak ramai yang datang ke balai raya untuk bergotong-royong bagi majlis sambutan Maulidur Rasul yang akan diadakan malam nanti. Dahlia membantu kerja-kerja memasak di situ. Tauke Lim turut  menyumbangkan barang-barang untuk sambutan tersebut. Haji Sulaiman selaku ketua kampung amat risau akan hal ini kerana kurang sambutan. Aton dan Abu Bakar turut berada di balai raya itu. Kedatangan Abu Bakar mengejutkan Dahlia kerana dia tidak menyangka adiknya akan membantu kerja-kerja tersebut.

Aton banyak bercakap daripada melakukan kerja. Dia memberitahu Mak Aji, isteri Haji Sulaiman bahawa Dahlia membawa lelaki silih berganti ke rumahnya.  Kata-kata Aton telah menyebabkan Dahlia bersedih. Abu Bakar yang terdengar akan kata-kata Aton itu telah hilang sabar dan hampir-hampir memukul Aton tetapi dihalang oleh Haji Sulaiman.

Dahlia terus pulang ke rumah selepas peristiwa itu. Abu Bakar telah memujuk Dahlia. Dahlia memberitahu telah banyak dugaan yang ditempuhinya. Abu Bakar juga telah memeluk ayahnya dan memberitahu dialah yang telah mencuri kambing milik abahnya.

.

Posted in Bahasa Melayu | Leave a comment